Products » INTRALOX - Băng tải nhựa » Băng tải nhựa - INTRALOX

Băng tải ThermoDrive® 8050 - Intralox

Băng tải ThermoDrive® 8050 - Intralox
[ Đặt hàng ]


Stock: 100m

Flat Top
(7 mm)


ThermoDrive 8050 Flat Top 7 mm (belt)  ThermoDrive 8050 Flat Top 7 mm (surface)

 


Flat Top XT
(7 mm)

ThermoDrive 8050 Flat Top XT 7 mm (belt)  ThermoDrive 8050 Flat Top XT 7.0 mm (surface)

 


Nub Top
(7.8 mm)

ThermoDrive 8050 Nub Top 7.8 mm (belt)  ThermoDrive 8050 Nub Top 7.8 mm (surface)

- Thông số kĩ thuật chung:
     • Bước belt: 50 mm (1.96 Inch)
.:: Một số sản phẩm khác:


 
Global Equipment Automation Services Trading Corp
Floor 2, 45 Thang Long str, Ward 4, Tan Binh Dist., HCM city, Viet Nam
HP: 0988 541 542 - 0932 641 542
Tel: +84 8 3948 3502 Fax: +84 8 3948 3501
Email: giao.ht@gea.com.vn
http://www.gea.com.vn