Products » INTRALOX - Băng tải nhựa » Băng tải nhựa - INTRALOX

Băng tải ThermoDrive® 8026 - Intralox

Băng tải ThermoDrive® 8026 - Intralox
[ Đặt hàng ]


Flat Top
(6 mm)

ThermoDrive 8026 Flat Top 6 mm (belt)  ThermoDrive 8026 Flat Top 6 mm (surface)

 

Flat Top
(5.3 mm)

ThermoDrive 8026 Flat Top 5.3 mm (belt)  ThermoDrive 8026 Flat Top 5.3 mm (surface)

 

Flat Top XT
(4 mm)

ThermoDrive 8026 Flat Top 4 mm (belt)  ThermoDrive 8026 Flat Top 4 mm (surface)

 

Nub Top™
(6.3 mm)

ThermoDrive 8026 Nub Top 6.3 mm (belt)  ThermoDrive 8026 Nub Top 6.3 mm (surface)

 

Embedded Diamond
Top (6.3 mm)

ThermoDrive 8026 Embedded Diamond Top 6.3 mm (belt)  ThermoDrive 8026 Embedded Diamond Top 6.3 mm (surface)

- Thông số kĩ thuật chung:
     • Bước belt: 26 mm (1.00 Inch)

.:: Một số sản phẩm khác:


 
Global Equipment Automation Services Trading Corp
Floor 2, 45 Thang Long str, Ward 4, Tan Binh Dist., HCM city, Viet Nam
HP: 0988 541 542 - 0932 641 542
Tel: +84 8 3948 3502 Fax: +84 8 3948 3501
Email: giao.ht@gea.com.vn
http://www.gea.com.vn