Products » SYSTEM PLAST - Conveyor Component » DRIVE AND RETURN SPROCKETS - SYSTEM PLAST

Băng tải nhựa Series 2400 - Intralox

Băng tải nhựa Series 2400 - Intralox
[ Đặt hàng ]


- Mô tả và đặc tính:
     • Belt chạy cong.
     • Vật liệu belt: PP, PE, ACETAL.
     • Vật liệu Rod: PP, ACETAL, Nylon
- Thông số kĩ thuật chung:
     • Bước belt: 25.4 mm (1 Inch)
- Ứng dụng:
     • Trong lĩnh vực chế biến hải sản, thực phẩm.
     • Sản xuất bao bì lon, chai PET,…
     • Trong dây chuyền sản xuất bia, rượu, nước giải khát, bánh kẹo,…
- Loại Tight turning Radius Flush grid (1.7):
     • Bề dầy belt: 12.7 mm
     • Bề rộng tối thiểu: 178 mm
     • Tải trọng lên tới: 892.8 kg/m
     • Trọng lương belt: 5.47 ÷ 8.44 kg/m2 (tùy từng vật liệu)
     • Nhiệt độ làm việc: trong khoảng -46º ÷ 104ºC

Series 2400 Tight Turning Radius Flush Grid (1.7) (belt) Series 2400 Tight Turning Radius Flush Grid (1.7) (surface)


- Loại Turning Radius Flush grid (2.2):
     • Bề dầy belt: 13 mm
     • Bề rộng tối thiểu: 102 mm
     • Tải trọng lên tới: 2528 kg/m
     • Trọng lương belt: 5.11 ÷ 7.86 kg/m2 (tùy từng vật liệu)
     • Nhiệt độ làm việc: trong khoảng -46º ÷ 104ºC


Series 2400 Turning Radius Flush Grid (2.2) (belt) Series 2400 Turning Radius Flush Grid (2.2) (surface)


- Loại Mold to Width Radius Flush Grid (2.2):
     • Bề dầy belt: 22.8 mm
     • Bề rộng tối thiểu: 102 mm
     • Tải trọng lên tới: 2530 kg/m
     • Trọng lương belt: 9.28 ÷ 14.84 kg/m2 (tùy từng vật liệu)
     • Nhiệt độ làm việc: trong khoảng -46º ÷ 93ºC


Series 2400 Mold to Width Radius Flush Grid (2.2) (belt) Series 2400 Mold to Width Radius Flush Grid (2.2) (surface)


- Loại Turning Radius Flush Grid with Hold Down Guides(2.2):
     • Bề dầy belt: 17.8 mm
     • Bề rộng tối thiểu: 102 mm
     • Tải trọng lên tới: 1785 kg/m
     • Trọng lương belt: 6.3 ÷ 6.59 kg/m2 (tùy từng vật liệu)
     • Nhiệt độ làm việc: trong khoảng 1º ÷ 66ºC


Series 2400 Turning Radius Flush Grid with Hold Down Guides (2.2)


- Loại Flush Grid High Deck:
     • Bề dầy belt: 22.8 mm
     • Bề rộng tối thiểu: 102 mm
     • Tải trọng lên tới: 2530 kg/m
     • Trọng lương belt: 9.28 ÷ 14.84 kg/m2 (tùy từng vật liệu)
     • Nhiệt độ làm việc: trong khoảng -46º ÷ 93ºC


Series 2400 Flush Grid High Deck (belt) Series 2400 Flush Grid High Deck (surface)


- Loại Turning Radius Friction Top (2.2):
     • Bề dầy belt: 17.8mm
     • Bề rộng tối thiểu: 102 mm
     • Tải trọng lên tới: 1785 kg/m
     • Trọng lương belt: 6.3 ÷ 6.59 kg/m2 (tùy từng vật liệu)
     • Nhiệt độ làm việc: trong khoảng 1º ÷ 66ºC


Series 2400 Turning Radius Friction Top (2.2) (belt) Series 2400 Turning Radius Friction Top (2.2) (surface)


- Loại Tight Turning Radius Flush Grid (2.4) with Insert Rollers:
     • Bề dầy belt: 12.7 mm
     • Bề rộng tối thiểu: 229 mm
     • Tải trọng lên tới: 744 kg/m
     • Trọng lương belt: 5.47 ÷ 8.44 kg/m2 (tùy từng vật liệu)
     • Nhiệt độ làm việc: trong khoảng -46º ÷ 104ºC


Series 2400 Tight Turning Radius Flush Grid (2.4) with Insert Rollers (belt) Series 2400 Tight Turning Radius Flush Grid (2.4) with Insert Rollers (surface)


- Loại Turning Radius Flush Grid (2.8) with Insert Rollers:
     • Bề dầy belt: 13 mm
     • Bề rộng tối thiểu: 152 mm
     • Tải trọng tùy thuộc vào khoảng cách Roller
     • Trọng lương belt: 1.21 ÷ 7.68 kg/m2 (tùy từng vật liệu)
     • Nhiệt độ làm việc: trong khoảng -46º ÷ 104ºC


Series 2400 Turning Radius Flush Grid (2.8) with Insert Rollers (belt) Series 2400 Turning Radius Flush Grid (2.8) with Insert Rollers (surface)


- Loại Raised Rid:
     • Bề dầy belt: 25.4 mm
     • Bề rộng tối thiểu: 102 mm
     • Tải trọng lên tới: 2528 kg/m
     • Trọng lương belt: 9.39 ÷ 14.67 kg/m2 (tùy từng vật liệu)
     • Nhiệt độ làm việc: trong khoảng -46º ÷ 104ºC


Series 2400 Raised Rib (belt) Series 2400 Raised Rib (surface)


- Loại Radius Flat Top:
     • Bề dầy belt: 16.5 mm
     • Bề rộng tối thiểu: 152 mm
     • Tải trọng lên tới: 2528 kg/m
     • Trọng lương belt: 11 kg/m2 (tùy từng vật liệu)
     • Nhiệt độ làm việc: trong khoảng -46º ÷ 93ºC


Series 2400 Radius Flat Top (belt) Series 2400 Radius Flat Top (surface).:: Một số sản phẩm khác:


 
Global Equipment Automation Services Trading Corp
136/7 Tran Van Ky str, Ward 14, Binh Thanh Dist., HCM city, Viet Nam
HP: 0987 238 151 (Mr. Thomas) - 0988 541 542 (Mrs. Giao)
Tel: +84 8 3948 3502 Fax: +84 8 3948 3501
Email: thang.nh@gea.com.vn
http://www.gea.com.vn