Cung cấp và lắp đặt


Đội ngũ kỹ sư và công nhân đã được trui rèn thực tế qua các công trình đủ khả năng xử lý vượt qua mọi sự cố, thực thi sứ mệnh mà khách hàng đã giao phó.

.:: Các dịch vụ khác

Tư vấn   

 
Global Equipment Automation Services Trading Corp
Floor 2, 45 Thang Long str, Ward 4, Tan Binh Dist., HCM city, Viet Nam
HP: 0988 541 542 - 0932 641 542
Tel: +84 8 3948 3502 Fax: +84 8 3948 3501
Email: giao.ht@gea.com.vn
http://www.gea.com.vn