GEA

GEA GEA
  • GEA
  • GEA
  • GEA

Dịch Vụ

Chúng tôi cung cấp dịch vụ và tư vấn theo nhu cầu khách hàng, giúp bạn giảm thiểu chi phí vận hành và gia tăng năng suất hoạt động.

  •  Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:
  • Dịch vụ cho thiết bị trao đổi nhiệt dạng tấm
  • Dịch vụ cho bơm
  • Dịch vụ cho máy chưng cất nước ngọt
  • Dịch vụ lắp đặt & vận hành thiết bị và dây chuyền
  • Dịch vụ bảo trì

Sondex Head Office
Jernet 9
DK-6000 Kolding
Tel.: +45 76 306 100
Fax: +45 75 538 968
Fax: +45 75 505 019
info@sondex.dk

Copyright © 2014 Sondex A/S | All rights reserved.