GEA

GEA GEA
  • GEA
  • GEA
  • GEA

Thiết Bị Trao Đổi Nhiệt Dạng Xoắn Ốc

Thiết bị trao đổi nhiệt dạng xoắn ốc Sondex với hai rãnh hình xoắn ốc, mỗi bên là một buồng kín. Dòng chảy của hai lưu chất đi vào thiết bị và qua đó nhiệt độ của chúng gần như cân bằng

Ưu điểm

  •  Được thiết kế để ứng dụng cho lưu chất có độ nhớt rất cao
  • Phù hợp cho dòng chảy tự do ở một hoặc cả hai bên
  • Được thiết kế với thanh hàn nhằm gia tăng dòng chảy rối và khả năng truyền nhiệt
  • Dễ dẫn vào khu vực truyền nhiệt
  • Dễ bảo trì và làm sạch mà không cần sử dụng những dụng cụ đặc biệt
  • Bền chắc, tiết kiệm không gian

Sondex Head Office
Jernet 9
DK-6000 Kolding
Tel.: +45 76 306 100
Fax: +45 75 538 968
Fax: +45 75 505 019
info@sondex.dk

Copyright © 2014 Sondex A/S | All rights reserved.