GEA

GEA GEA
  • GEA
  • GEA
  • GEA

PHE kiểu tiêu chuẩn

Sondex cung cấp hiết bị trao đổi nhiệt dạng tấm tiêu chuẩn cũng như các giải pháp trao đổi nhiệt tối ưu cho bất kỳ nhiệm vụ nào. Kiểu nền tấm được thiết kế khác biệt để đáp ứng những ứng dụng trao đổi nhiệt khác nhau

Ưu điểm:

  • Các tấm và nền tấm được tạo ra để có được hiệu quả trao đổi nhiệt cao với mức giảm áp thấp
  •  Có hai thiết kế nền với góc nhấn khác nhau nhằm tạo ra dòng chảy rối cao/thấp, tùy thuộc vào sự lựa chọn
  •  Các rãnh đầu vào tạo độ cứng vững cho tấm, đồng thời giảm thiếu các điểm tiếp xúc giúp giảm mất áp cho dòng lưu chất phân phối vào
  • Thiết kế đầu vào đảm bảo sự phân phối đều dòng lưu chất lên bề mặt trao đổi nhiệt
  • Gioăng cao su được lắp vào rãnh tạo trên tấm, đảm bảo độ đàn hồi của gioăng sau một thời gian dài bị nén

Sondex Head Office
Jernet 9
DK-6000 Kolding
Tel.: +45 76 306 100
Fax: +45 75 538 968
Fax: +45 75 505 019
info@sondex.dk

Copyright © 2014 Sondex A/S | All rights reserved.