GEA

GEA GEA
  • GEA
  • GEA
  • GEA

PHE Kiểu Hàn Kín Bằng Đồng

Thiết bị trao đổi nhiệt kiểu hàn kín bằng đồng gồm có các tấm inox mỏng chống ăn mòn axit được hàn kín với nhau bằng đồng để tạo thành một khối

 Khối tấm với hai tấm cuối và các đầu nối được hàn đồng trong chân không tại nhiệt độ rất cao tạo nên thiết bị trao đổi nhiệt kiểu hàn kín bền chắc, hoạt động với hiệu quả trao đổi nhiệt cao.

Ứng dụng:

  • Gia nhiệt và làm mát cho các dòng lưu chất sạch
  • Những cụm bốc hơi và ngưng tụ
  • Gia nhiệt và thông gió trung tâm
  • Cụm gia nhiệt bằng năng lượng mặt trời và điểu hòa không khí
  • Cụm bơm gia nhiệt và hồi nhiệt
  • Nhiệt độ từ âm 180°C đến 200°C
  • Áp suất hoạt động có thể lên đến 35 bar

Sondex Head Office
Jernet 9
DK-6000 Kolding
Tel.: +45 76 306 100
Fax: +45 75 538 968
Fax: +45 75 505 019
info@sondex.dk

Copyright © 2014 Sondex A/S | All rights reserved.