GEA

GEA GEA
  • GEA
  • GEA
  • GEA

PHE Kiểu Hàn Kín

Giá thành giảm và thiết kế nhỏ gọn trong khi hiệu quả trao đổi nhiệt cao. Rãnh giữa các tấm nhỏ cho phép thiết bị hoạt động trong điều kiện nhiệt độ gần giống như kiểu ống chùm truyền thống. Gioăng cao su không được sử dụng nên Thiết Bị Trao Đổi Nhiệt Kiểu Hàn Kín là lựa chọn phù hợp cho hầu hết các ứng dụng

Sondex Head Office
Jernet 9
DK-6000 Kolding
Tel.: +45 76 306 100
Fax: +45 75 538 968
Fax: +45 75 505 019
info@sondex.dk

Copyright © 2014 Sondex A/S | All rights reserved.