GEA

GEA GEA
 • GEA
 • GEA
 • GEA

PHE Kiểu Dòng Chảy Tự Do

Tấm kiều dòng chảy tự do của Sondex được ứng dụng cho các dòng lưu chất có chứa nhiều hạt, bụi, sợi hay lưu chất có độ nhớt lớn. Thường được sử dụng trong công nghiệp bột gỗ và giấy, trong các nhà máy xử lý nước thải, công nghiệp đường, sản xuất nước trái cây, ngũ cốc, sản xuất ethanol, hệ thống hồi nhiệt và cho những nhiệm vụ đặc biệt mà kiểu Thiết bị trao đổi nhiệt truyền thống thường bị nghẹt

Ưu điểm

 • Phù hợp cho lưu chất có chứa nhiều hat rắn
 • Khu vực đầu vào được thiết kế cho dòng chảy rối tối ưu
 • Rãnh giữa các tấm lên đến 20mm
 • Không có điểm chết trên tấm
 • Phù hợp với kiểu vệ sinh tại chỗ
 • Truyền nhiệt cao
 • Phân phối đều
 • Giảm áp thấp

Sondex Head Office
Jernet 9
DK-6000 Kolding
Tel.: +45 76 306 100
Fax: +45 75 538 968
Fax: +45 75 505 019
info@sondex.dk

Copyright © 2014 Sondex A/S | All rights reserved.