GEA

GEA GEA
  • GEA
  • GEA
  • GEA

PHE kiểu bán hàn

Được tạo ra từ những cặp tấm được gọi là casset. Một casset có 2 tấm được hàn lại với nhau bằng hàn laser. Ưu điểm của kiểu này là, một bên của cặp caset là rãnh được hàn kín, trong khi bên còn lại là rãnh được làm kín bằng gioăng cao su theo kiểu truyền thống, dễ dàng vệ sinh làm sạch. Bên được hàn có hai lỗ chéo được sản xuất đặc biệt với gioăng làm kín nhằm tạo độ xít chặt giữa hai casset.

Ưu điểm

  •  Các cặp tấm được hàn laser với nhau
  • Hoạt động an toàn không rò rỉ
  • Áp suất làm việc cao
  • Có thể dùng cho dàn bốc hơi và dàn ngưng tụ
  • Phù hợp với lưu chất NH3
  • Khu vực gioăng ít
  • Thể tích lưu chất nhỏ

Sondex Head Office
Jernet 9
DK-6000 Kolding
Tel.: +45 76 306 100
Fax: +45 75 538 968
Fax: +45 75 505 019
info@sondex.dk

Copyright © 2014 Sondex A/S | All rights reserved.