GEA

GEA GEA
  • GEA
  • GEA
  • GEA

Dàn Bốc Hơi và Dàn Ngưng Tụ

Dàn tấm bốc hơi và dàn tấm ngưng Sondex được thiết kế đặc biệt cho việc ngưng tụ ở nhiệt độ thấp, bốc hơi và cho sự bốc hơi nhiều giai đoạn của lưu chất nồng độ cao.

 Việc bất cân xứng lớn và độc đáo giữa các lỗ nhằm đảm bảo khai thác tối ưu diện tích truyền nhiệt sẵn có. Thiết kế đầu vào độc nhất vô nhị cùng với hiệu quả truyền nhiệt cao nên những tấm này rất phổ biến trong thị trường hiện nay.

 Ứng dụng trong công nghiệp đường và cồn

Thiết kế đầu vào và đầu ra độc đáo đảm bảo sự khai thác tối đa tiết diện trao đổi nhiệt

 Thiết kế trên hai nền tấm, dòng chảy tự do và kiểu xương cá trích

 Thiết kế phù hợp làm sạch tại chỗ

Tiết kiệm chi phí

Sondex Head Office
Jernet 9
DK-6000 Kolding
Tel.: +45 76 306 100
Fax: +45 75 538 968
Fax: +45 75 505 019
info@sondex.dk

Copyright © 2014 Sondex A/S | All rights reserved.