GEA

GEA GEA
 • GEA
 • GEA
 • GEA

Bộ Trao Đổi Nhiệt Kiểu Tấm Lồng Ống

Thiết bị trao đổi nhiệt kiểu tấm lồng ống Sondex sử dụng chồng tấm được hàn lazer với nhau và đặt vào bên trong một ống trụ tròn.

 Với hiệu quả trao đổi nhiệt cao và giá thành thấp, thiết bị trao đổi nhiệt kiểu tấm lồng ống Sondex là kết hợp giữa thiết kế kiểu ống chùm truyền thống với hiệu quả trao đổi nhiệt cao trong kiểu thiết kế trao đổi nhiệt dạng tấm.

Ứng dụng

 • Phù hợp cho NH3
 • Dàn bốc hơi và dàn ngưng
 • Gia nhiệt dầu
 • Áp suât: PN16/PN25/PN40
 • Nhiệt độ từ -100°C đến 400°C

Ưu điểm

 • Yêu cầu không gian nhỏ (chỉ chiếm khoảng 30% của kiểu trao đổi nhiệt dạng ống truyền thống)
 •  Không sử dụng goăng cao su
 • Hoạt động an toàn không rỏ rỉ
 • Áp suất làm việc cao
 • Thể tích chất lỏng nhỏ
 • Các tấm được hàn lazer với nhau rất bền chắc

Sondex Head Office
Jernet 9
DK-6000 Kolding
Tel.: +45 76 306 100
Fax: +45 75 538 968
Fax: +45 75 505 019
info@sondex.dk

Copyright © 2014 Sondex A/S | All rights reserved.