GEA

GEA GEA
  • GEA
  • GEA
  • GEA

Thiết bị trao đổi nhiệt Sondex

Với danh mục thiết bị trao đổi nhiệt dạng tấm phong phú, chúng tôi có giải pháp kỹ thuật tối ưu cho bất cứ yêu cầu nào. Ống nối từ Ø15 đến Ø650 mm phù hợp cho lưu lượng lưu chất từ 50 l/h đến 2800 m3/h. Thiết kế đầu vào và bề mặt tấm đảm bảo hiệu quả trao đổi nhiệt cao và truyền nhiệt bù cho sự mất áp. Thiết bị Sondex kiểu tiêu chuẩn, kiểu hàn đồng, kiểu bán hàn và hàn cũng như các giải pháp truyền nhiệt tối ưu đáp ứng mọi nhiệm vụ được yêu cầu.

Thiêt bị trao đổi nhiệt dạng tấm

  • Thiết bị trao đổi nhiệt dạng tấm kiểu tiêu chuẩn
  • Thiết bị trao đổi nhiệt dạng tấm kiểu bán hàn
  • Thiết bị trao đổi nhiệt dạngt ấm kiểu hàn kín
  • Thiết bị trao đổi nhiệt dạng tấm kiểu tấm đôi
  • Thiết bị trao đổi nhiệt dạng tấm kiểu dòng chảy tự do
  • Thiết bị trao đổi nhiệt dạng tấm kiểu hàn kín bằng đồng
  • Thiết bị trao đổi nhiệt kiểu tấm lồng ống

Thiết bị trao đổi nhiệt kiểu xoắn ốc

Dàn bốc hơi và dàn ngưng tụ

Sondex Head Office
Jernet 9
DK-6000 Kolding
Tel.: +45 76 306 100
Fax: +45 75 538 968
Fax: +45 75 505 019
info@sondex.dk

Copyright © 2014 Sondex A/S | All rights reserved.