GEA

GEA GEA
  • GEA
  • GEA
  • GEA

Máy Chưng Cất Nước Ngọt

Thiết kế độc đáo và đáng giá đồng tiền! Máy chưng cất nước ngọt Sondex sử dụng nhiệt từ động cơ áo nước làm mát để sản xuất nước ngọt có thể uống được bằng cách làm bốc hơi nước biển trong điều kiện chân không cao. Điểu này cho phép nước bốc hơi ở nhiệt độ 48°C

 Tất cả các kiểu máy chưng cất nước ngọt Sondex đều bao gồm hai cụm tấm trao đổi nhiệt titanium của Sondex hoạt động như những dàn bốc hơi và dàn ngưng

Phân loại

  • Kiểu một buồng
  • Kiểu đa buồng

Sondex Head Office
Jernet 9
DK-6000 Kolding
Tel.: +45 76 306 100
Fax: +45 75 538 968
Fax: +45 75 505 019
info@sondex.dk

Copyright © 2014 Sondex A/S | All rights reserved.