GEA

GEA GEA
  • GEA
  • GEA
  • GEA

Thiết Bị Năng Lượng Mặt Trời

Thiết bị năng lượng mặt trời sondex phù hợp cho các nhà máy nhiệt và năng lượng, các cao ốc lớn. Thiết bị phân phối từ 8 kW đến 9 MW và được cung cấp cùng với thiết bị trao đổi nhiệt Sondex hiệu quả cao và chất lượng tốt nhất đã được công nhận trên thị trường. Thiết bị năng lượng mặt trời hiệu quả cao từ Sondex khong có sự lãng phí năng lượng khi nhiệt độ đầu vào ở ngăn thứ hai gần bằng với nhiệt độ đầu ra của ngăn thứ nhất. Thiết bị này chỉ được cung cấp để đáp ứng theo yêu cầu giải pháp từ khách hàng

Sondex Head Office
Jernet 9
DK-6000 Kolding
Tel.: +45 76 306 100
Fax: +45 75 538 968
Fax: +45 75 505 019
info@sondex.dk

Copyright © 2014 Sondex A/S | All rights reserved.