GEA

GEA GEA
  • GEA
  • GEA
  • GEA

Giải Pháp Theo Yêu Cầu

Sondex cung cấp những giải pháp gia nhiệt trung tâm cho khách hàng. Thông qua những hiểu biết rộng về công nghiệp gia nhiệt trung tâm và nhiều năm kinh nghiệm trong việc cung cấp các giải pháp trao đổi nhiệt, Sondex có thể cung cấp cho bạn mọi giải pháp theo bất cứ nhu cầu nào của bạn trong việc giải quyết các nhu cầu gia nhiệt trung tâm

Sondex Head Office
Jernet 9
DK-6000 Kolding
Tel.: +45 76 306 100
Fax: +45 75 538 968
Fax: +45 75 505 019
info@sondex.dk

Copyright © 2014 Sondex A/S | All rights reserved.