GEA

GEA GEA
  • GEA
  • GEA
  • GEA

Giải Pháp Gia Nhiệt Bằng Hơi

Hệ thống hơi của Sondex sử dụng hơi để gia nhiệt nước nóng cho các nhà máy gia nhiệt trung tâm. Hệ thống có thể được thiết kế phù hợp cho bất cứ nhu cầu nào từ 100KW và cao hơn. Thiết bị được lắp ráp và kiểm tra, sẵn sàng cho việc lắp đặt vào hệ thống. Thiêt bị được phân phối như một hệ thống hoàn chỉnh và có thể thêm các sự lựa chọn khác như hệ thống giảm áp, hệ thống bơm tuần hoàn. Việc thiết kế và cung cấp các giải pháp có thể đáp ứng cho bất cứ yêu cầu nào của khách hàng

Sondex Head Office
Jernet 9
DK-6000 Kolding
Tel.: +45 76 306 100
Fax: +45 75 538 968
Fax: +45 75 505 019
info@sondex.dk

Copyright © 2014 Sondex A/S | All rights reserved.