GEA

GEA GEA
 • GEA
 • GEA
 • GEA

Bơm Nước Thải

Bơm nước thải Sondex là sự kết hợp giữa hiệu quả cao, thiết kế thông minh và các tính năng thực tế. Nhiều kiểu bơm đáp ứng những yêu cầu sử dụng từ phạm vi hộ gia đình, những cụm công nghiệp nhỏ đến các ngành công nghiệp lớn từ 18.5 đến 95 kW, đáp ứng nhu cầu của các thành phố và các khu công nghiệp.

Ưu điểm

 •  Thân thiện với người sử dụng
 • Tuổi đời dài
 • Chất lượng cao
 • Hộp phốt làm kín
 • Buồng làm mát kín
 • Vòng chịu mài mòn có thể điểu chỉnh
 • Hiệu suất động cơ cao
 • Ít phụ kiện
 • Dễ tháo  ráp và bảo trì

Sondex Head Office
Jernet 9
DK-6000 Kolding
Tel.: +45 76 306 100
Fax: +45 75 538 968
Fax: +45 75 505 019
info@sondex.dk

Copyright © 2014 Sondex A/S | All rights reserved.