GEA

GEA GEA
  • GEA
  • GEA
  • GEA

Máy Bơm Nhiệt ( Heat Pump)

Máy bơm nhiệt (Heat Pump)

Bom nhiet Bom nhiet 1

Máy bơm nhiệt lấy nhiệt từ môi trường tự nhiện (như không khí, nước, đất,…) và chuyển nó đến hệ thống gia nhiệt nước nóng sử dụng cho các căn hộ, các tòa nhà cao tầng, ứng dụng trong công nghiệp,v.v…

Nhờ ưu điểm tiêu thụ ít năng lượng và giảm thiểu sự phát tán khí thải ra môi trường nên máy bơm nhiệt được sử dụng ngày càng rộng rãi

Sondex Head Office
Jernet 9
DK-6000 Kolding
Tel.: +45 76 306 100
Fax: +45 75 538 968
Fax: +45 75 505 019
info@sondex.dk

Copyright © 2014 Sondex A/S | All rights reserved.