GEA

GEA GEA
  • GEA
  • GEA
  • GEA

Công Nghiệp Thực Phẩm

Với bằng chứng nhận an toàn thực phẩm EHEDG, bơm ly tâm cùng với thiết bị trao đổi nhiệt dạng tấm của được sử dụng rộng rãi trong ngành sữa, thực phẩm và nước giải khát

Sản phẩm của chúng tôi ứng dụng trong các quá trình:

  • Thanh trùng sữa, dịch đường, nước trái cây, bia,v.v…
  • Tấm trao đổi nhiệt kiểu dòng chảy tự do phù hợp cho các dòng lưu chất có chứa nhiều sợi hay hạt
  • Thiết kế đặc biệt cho quá trình làm sạch tại chỗ
  • Thiết kế đặc biệt cho kiểu gia nhiệt bằng hơi

 

Sondex Head Office
Jernet 9
DK-6000 Kolding
Tel.: +45 76 306 100
Fax: +45 75 538 968
Fax: +45 75 505 019
info@sondex.dk

Copyright © 2014 Sondex A/S | All rights reserved.