GEA

GEA GEA
  • GEA
  • GEA
  • GEA

Công Nghiệp Nước Thải

Bơm nước thải hiệu Sondex được sử dụng rộng rãi để bơm nước thải từ các hộ gia đình, khu công nghiệp, nhà máy nước

Bơm Sondex là sự kết hợp hiệu quả giữa thiết kế thông minh và tính năng thực tiễn. Bơm hoạt động hiệu quả, chi phí bảo trì thấp

Tấm trao đổi nhiệt Sondex với thiết kế đặc biệt được ứng dụng trong quá trình xử lý nước thải và thu hồi nhiệt

Sondex Head Office
Jernet 9
DK-6000 Kolding
Tel.: +45 76 306 100
Fax: +45 75 538 968
Fax: +45 75 505 019
info@sondex.dk

Copyright © 2014 Sondex A/S | All rights reserved.