GEA

GEA GEA
  • GEA
  • GEA
  • GEA

Công Nghiệp Lạnh

Vốn đầu tư thấp, thu hổi vốn nhanh

Sondex cung cấp một danh mục phong phú các tấm trao đổi nhiệt với kích thước đường kính lỗ từ 15mm đến 500mm đáp ứng hầu hết các nhu cầu của ngành lạnh

Kiểu tấm bán hàn và hàn kín bằng đồng với kích thước đường ống trong ứng dụng áp suất cao là giải pháp tiết kiệm hiệu quả

Thiết kế độc đáo ứng dụng cho ngành công nghiệp lạnh đảm bảo chi phí đầu tư thấp và thu hồi vốn nhanh

 

Sondex Head Office
Jernet 9
DK-6000 Kolding
Tel.: +45 76 306 100
Fax: +45 75 538 968
Fax: +45 75 505 019
info@sondex.dk

Copyright © 2014 Sondex A/S | All rights reserved.