GEA

GEA GEA
  • GEA
  • GEA
  • GEA

Công Nghiệp HVAC

Đạt nhiệt độ tối ưu với sản phẩm Sondex

Với thiết kế độc đáo, sản phẩm Sondex dùng trong hệ thống sưởi, thông gió và làm mát đảm bảo hoạt động hiệu quả theo bất kỳ yêu cẩu nào của khách hàng. Việc dễ dàng bảo trì và chi phí đầu tư thấp giúp Sản phẩm Sondex có mặt rộng khắp trên toàn thế giới

Thiết kế đầu nối với phạm vi đường kính từ Ø25mm đến Ø650mm kết hợp cùng các giải pháp theo yêu cầu giúp Sondex là sự lựa chọn hiển nhiên của khách hàng

Sondex Head Office
Jernet 9
DK-6000 Kolding
Tel.: +45 76 306 100
Fax: +45 75 538 968
Fax: +45 75 505 019
info@sondex.dk

Copyright © 2014 Sondex A/S | All rights reserved.