GEA

GEA GEA
  • GEA
  • GEA
  • GEA

Công Nghiệp Hàng Hải Và Giàn Khoan

Giải pháp thiết bị tuổi thọ lâu dài từ Sondex

Bất cứ khi nào cần gia nhiệt, làm mát, khử muối hoặc bơm, Sondex là sự lựa chọn tốt nhất. Thiết bị trao đổi nhiệt dạng tấm và máy chưng cất nước ngọt của Sondex đáp ứng hầu hết các ứng dụng trong công nghiệp hàng hải.

Tấm trao đổi nhiệt được thiết kế với với phạm vi đường kính lỗ từ Ø25 mm đến Ø650 mm và sự khác biệt của rãnh tấm tạo sự phong phú sản phẩm đáp ứng hầu hết các yêu cầu khách hàng. Kiểu tấm bốc hơi và ngưng tụ được phát triển đặc biệt tạo thành máy chưng cất nước ngọt.

Chất lượng sản phẩm cao đảm bảo tuổi thọ lâu dài trong môi trường biển

Sondex Head Office
Jernet 9
DK-6000 Kolding
Tel.: +45 76 306 100
Fax: +45 75 538 968
Fax: +45 75 505 019
info@sondex.dk

Copyright © 2014 Sondex A/S | All rights reserved.