GEA

GEA GEA
  • GEA
  • GEA
  • GEA

Công Nghiệp Đường

Các dòng dịch đường khác nhau từ dòng nước ép đầu tiên đến dòng mật đường cuối cùng đểu đòi hỏi sự trao đổi nhiệt liên tục. Vỉ trao đổi nhiệt của Sondex ở những nơi cần giữ lại nhiệt nhiều hơn cho quá trình, qua đó giúp bạn tiết kiệm năng lượng và giảm chi phí sản xuất

Sondex với 25 năm kinh nghiệm trong ngành công nghiệp đường có thể hỗ trợ và tối ưu hóa tiến trình sản xuất

Chúng tôi có giải pháp cho:

  • Tiền xử lý
  • Lên men
  • Ngưng tụ
  • Bốc hơi
  • Gia nhiệt đầu
  • Gia nhiệt cuối

Sondex Head Office
Jernet 9
DK-6000 Kolding
Tel.: +45 76 306 100
Fax: +45 75 538 968
Fax: +45 75 505 019
info@sondex.dk

Copyright © 2014 Sondex A/S | All rights reserved.