GEA

GEA GEA
  • GEA
  • GEA
  • GEA

Công Nghiệp District Heating

Hệ thống thiết bị trao đổi nhiệt dạng tấm (PHE) đa dạng đáp ứng đầy đủ nhu cầu cho ngành

Với thiết kế độc đáo, các thiết bị của Sondex đảm bảo nhiệt độ chính xác cho bất kỳ ứng dụng nào của ngành. Với ưu điểm dễ dàng bảo trì và chi phí đầu tư ban đầu thấp, hàng trăm sản phẩm Sondex đã được lắp đặt trên toàn thế giới

Thiết kế đầu nối với phạm vi đường kính từ Ø25mm đến Ø650mm kết hợp cùng các giải pháp theo yêu cầu giúp Sondex là sự lựa chọn hiển nhiên của khách hàng

Sondex Head Office
Jernet 9
DK-6000 Kolding
Tel.: +45 76 306 100
Fax: +45 75 538 968
Fax: +45 75 505 019
info@sondex.dk

Copyright © 2014 Sondex A/S | All rights reserved.