GEA

GEA GEA
  • GEA
  • GEA
  • GEA

Công Nghiệp Địa Nhiệt

Gia nhiệt hiệu quả

Việc gia nhiệt của hệ thống nước nóng trung tâm là điều cần thiết trong tiến trình gia nhiệt khi tận dụng nguồn địa nhiệt từ trung tâm trái đất

Bộ trao đổi nhiệt Sondex với thiết kế tấm độc đáo cùng với phạm vi đường kính đầu nối từ 25mm đến 650mm ứng dụng rộng rãi trong ngành đảm bảo chi phí đầu tư thấp và thu hồi vốn nhanh

Sondex Head Office
Jernet 9
DK-6000 Kolding
Tel.: +45 76 306 100
Fax: +45 75 538 968
Fax: +45 75 505 019
info@sondex.dk

Copyright © 2014 Sondex A/S | All rights reserved.