GEA

GEA GEA
  • GEA
  • GEA
  • GEA

Công nghiệp bột gỗ và giấy

Nhiệt độ cao và độ nhớt cao

Với những thiết bị hiệu quả cao và tiết kiệm năng lượng từ Sondex, môi trường xung quanh bạn sẽ được bảo vệ. Thiết bị trao đổi nhiệt Sondex, Bơm Sondex, đặc biệt là bộ trao đổi nhiệt kiểu xoắn ốc phù hợp trong các quy trình

  • Làm mát
  • Ngưng tụ
  • Bốc hơi
  • Gia nhiệt đầu
  • Gia nhiệt cuối
  • Xử lý nước thải

 

Sondex Head Office
Jernet 9
DK-6000 Kolding
Tel.: +45 76 306 100
Fax: +45 75 538 968
Fax: +45 75 505 019
info@sondex.dk

Copyright © 2014 Sondex A/S | All rights reserved.