GEA

GEA GEA
  • GEA
  • GEA
  • GEA

Công Nghiệp Biogas

Thiết bị tuổi thọ lâu dài cho ngành Biogas

Chi phí đầu tư sản xuất thấp và tuổi thọ thiết bị lâu dài là chìa khóa cho lợi nhuận khi chọn Sondex với tấm trao đổi nhiệt, bơm, đặc biệt bộ trao đổi nhiệt kiểu xoắn ốc ứng dụngc ho ngành công nghiệp biogas

Sondex Head Office
Jernet 9
DK-6000 Kolding
Tel.: +45 76 306 100
Fax: +45 75 538 968
Fax: +45 75 505 019
info@sondex.dk

Copyright © 2014 Sondex A/S | All rights reserved.